REglementen en tarieven

Gebruiks- en retributiereglement Sport- en Jeugdinfrastructuur De Klodde: lees het hier

Huishoudelijk reglement voor het gebruik van gemeentelijk materiaal: lees het hier

Huishoudelijk reglement voor het gebruik van gemeentelijke accomodaties: lees het hier

Algemene voorwaarden voor gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren: lees het hier